Trygge Utøvere

Trygge Utøvere har som mål at barn og unge med særskilte behov skal oppleve bevegelsesglede, mestring og trygghet i fysisk aktivitet, slik at alle trives på trening og opplever fellesskap med hverandre.

Meld deg på Trygge Utøvere sitt nyhetsbrev på post@tryggeutovere.no