Usynlige tilretteleggingsbehov

Dette er siden for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan tilrettelegge fysisk aktivitet for barn og unge med usynlige behov.

Noen barn og unge har utfordringer som kan være vanskelig å oppdage med første øyenkast.  
Det kan for eksempel være psykiske lidelser, sosiale utfordringer eller somatiske plager som i liten grad er synlig på kroppen. Usynlige utfordringer er altså utfordringer som havner utenfor «paraidrett»-paraplyen. Men likt som med paraidrettsutøvere, trenger utøvere med usynlige behov større eller mindre grad av tilrettelegging for å kunne oppleve trygghet, mestring og bevegelsesglede i fysisk aktivitet.

I menyen til høyre finner du en oversikt over ulike caser som du som trener kan møte på, samt informasjon, tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for utøveren i disse casene.

Du finner også en side med enkle tips og triks til hvordan du kan tilrettelegge den enkelte aktivitetsøvelse for den enkelte utøver, uavhengig om utøveren har usynlige behov eller ei.