Tips og triks til individuell tilrettelegging

Små tips og triks til hvordan du enkelt kan tilrettelegge aktivitetsøvelser for å gjøre en øvelse enklere eller vanskeligere.

Les videre

Utøvere har ulikt behov for tilrettelegging.
Behovet vil med stor sannsynlighet endre seg med tid.
Behov og tiltak må vurderes individuelt, evalueres og eventuelt justeres fortløpende.

Under har vi listet opp tiltak som kan være nyttige for å skalere øvelser til den enkelte sitt ferdighetsnivå, slik at øvelsen legger til rette både for utfordring og mestring.  

Samme utøver kan ha tilretteleggingsbehov på noen felt, samtidig som han/hun trenger mer utfordrende øvelser for å oppleve mestring og progresjon på andre felt.

Punktene under er altså bare veiledende. Som trener må du selv vurdere hva som er rett å gjøre for den enkelte utøver der og da.

Avstand

For å gjøre det enklere:

 • Kortere avstand
 • Unntaket er enkelte balløvelser, hvor kort avstand vil gjøre det vanskelig å motta og sentre ball på en hensiktsmessig måte

For å gjøre det vanskeligere:

 • Lengre avstand
 • Flere retningsendringer eller vinkler (kast, spark) innlagt i øvelsen

Høyde

For å gjøre det enklere: 

 • Hindringen barnet/ungdommen skal over, er plassert lavt
 • Hindringen barnet/ungdommen skal under, er plassert høyt
 • Målet/kurven er plassert lavt på veggen

For å gjøre det vanskeligere:

 • Hindringen barnet/ungdommen skal over, er plassert høyt
 • Hindringen barnet/ungdommen skal under, er plassert lavt
 • Målet/kurven er plassert høyt på veggen.

Ballferdighet

For å gjøre det enklere:

 • Lett ball
 • Myk ball
 • Stor ball
 • Ballong, myke skumballer  

For å gjøre det vanskeligere:

 • Tung ball
 • Hard ball
 • Ball med uvanlig fasong (for eksempel amerikansk fotball)
 • Veldig liten ball (tennisball, bordtennisball) eller veldig stor ball (pilatesball)

Målflate

For å gjøre det enklere:

 • Større målflate (for eksempel benk, hele basketflaten, stort fotballmål)
 • Målflaten står i ro

For å gjøre det vanskeligere:

 • Mindre målflate (for eksempel lite mål, mellom to smale kjegler, kun kurven på basketmålet)
 • Målflaten er i bevegelse

Vendinger

For å gjøre det enklere

 • En eller få retninger å forholde seg til
 • Ingen eller få personer å forholde seg til
 • Vendinger som tar stor plass («U-sving»)
 • Stor avstand mellom første vending og andre vending, andre vending og tredje vending og så videre
 • Ingen eller lite krav til fart eller akselerasjon i, og etter vendingene

For å gjøre det vanskeligere:

 • Mange retninger å forholde seg til
 • Flere personer å forholde seg til
 • Vendinger som tar liten plass (vender rundt en liten kjegle eller rundt sin egen akse)
 • Kort avstand mellom første vending og andre vending, andre vending og tredje vending og så videre
 • Krav til høy fart i vendingene, og akselerasjon i etterkant av vendingen

Krav til balanse

For å gjøre det enklere:

 • Mange kroppsdeler i bakken (stor understøttelsesflate)
 • Lav eller ingen fart
 • Jevnt og hardt underlag
 • Større underlag
 • Bare en oppgave
 • Noe eller noen å støtte seg til
 • Fravær av eller lite hindring av syn eller annen sensorisk stimuli.

For å gjøre det vanskeligere:

 • Færre kroppsdeler i bakken (liten understøttelsesflate)
 • Høyere fart
 • Ujevnt underlag, bevegelig underlag
 • Smalere underlag
 • Flere oppgaver samtidig (for eksempel benevne farger, telle baklengs, ertepose på hodet, kaste ball)
 • Ingenting å støtte seg til
 • Lukkede øyner eller andre hindringer av optimalt sensorisk stimuli.

Krav til styrke

For å gjøre det enklere:

 • Ingen eller lav ytre belastning
 • Ytre belastning flyttes nærmere kroppens kjerne (torso)
 • Holde øvelsen over en kortere tid (statiske øvelser)
 • Færre repetisjoner (uten økning av ytre belastning)
 • Færre serier (uten økning av repetisjoner eller ytre belastning)
 • Kortere løftebane, det vil si at du må flytte den ytre belastningen over en kortere avstand

For å gjøre det vanskeligere:

 • Økt ytre belastning (for eksempel manualer,vektskiver, strikk)
 • Ytre belastning flyttes lengre vekk fra kroppens kjerne (torso)
 • Holde øvelsen over lenger tid (statiske øvelser)
 • Flere repetisjoner (med eller uten økning av ytre belastning)
 • Flere serier (uten økning av repetisjoner eller ytre belastning)
 • Lengre løftebane, det vil si at du må flytte ytre belastning over en lengre avstand

Krav til utholdenhet

For å gjøre det lettere:

 • Kortere arbeidsperiode
 • Lengre pauser
 • Lavere intensitet, det vil si lavere subjektiv opplevelse av slitsomhet
 • Mindre muskelgrupper involvert i arbeidet, det vil si at du bruker armene fremfor beina
 • Slakk eller ingen stigning
 • Ingen eller få innslag av retningsforandring eller stillingsendringer

For å gjøre det vanskeligere:

 • Lengre arbeidsperiode
 • Kortere pauser
 • Høyere intensitet, det vil si høyere subjektiv opplevelse av slitsomhet
 • Større muskelgrupper involvert i arbeidet, det vil si at du bruker beina framfor armene
 • Brattere stigning
 • Større innslag av retningsendringer eller stillingsendringer
  (for eksempel fra løpende til mageleie til løpende)

Krav til spenst og fart

For å gjøre det enklere:

 • Lavere hinder å hoppe over
 • Lavere hinder å hoppe opp på
 • Hoppe over kortere avstand
 • Ingen/lite krav til høy fart
 • Ingen/lite krav til akselerasjon

 

For å gjøre det vanskeligere:

 • Høyere hinder å hoppe over
 • Høyere hinder å hoppe opp på
 • Hoppe over lenger avstand
 • Krav til høy fart
 • Krav til akselerasjon

Krav til kompleksitet

For å gjøre det enklere:

 • Bryte ned øvelsen i mindre delmomenter for så å sette den sammen i en helhet (for eksempel se på navlen, krum rygg, hendene frem og deretter hele forlengsrullen)
 • Færre delmomenter med i bevegelsen
 • Ingen/lite bruk av utstyr
 • Øver på en eller få ferdigheter om gangen. For eksempel bruke en øvelse som kun fokuserer på ballferdighet –ikke ballferdighet og hurtighet samtidig
 • Individuelle øvelser


For å gjøre det vanskeligere:

 • Gjennomføre øvelsen sammensatt uten å bryte den ned i delmomenter
 • Flere delmomenter med i bevegelsen
 • Øvelser med flere ytre momenter (utstyr og/eller med- og motspillere)

Øvingsoppgaver

 • Lag en øktplan som fokuserer på ballferdighet. Vis hvordan du kan gjøre øvelsene enklere og vanskeligere.

 • Hvordan vil du gjøre følgende øvelser lettere?:
  Knebøy, armhevinger, pull-ups, hinke, heade.

 • Hvordan vil du gjøre følgende øvelser vanskeligere?: 
  Knebøy, armhevinger, pull-ups, hinke, heade.
 • Du har en utøver på fotballtreningen som har forstuet ankelen, men som likevel ha lyst og bli med på treningen.
  Hvordan kan du tilrettelegge for at utøveren kan bli med? 

Nesten der!

Du vil snart få en e-post hvor du klikker for å samtykke, så blir du lagt til nyhetsbrevet. Problemer? Gi oss en lyd.
Oisann.. Noe gikk galt, prøv én gang til. Problemer? Gi oss en lyd.