Kurs

Ønsker idrettslaget ditt, kollegaene dine eller studentene dine og lære mer om barn og unge med usynlige behov?
Da kan kontakte oss og bestille et skreddersydd Trygge Utøver-kurs som passer dine behov! 


Send oss en mail med informasjon om: ·      
- Hvem du bestiller kurs til
- Hvor du ønsker at kurset skal finne sted
- Når du ønsker at kurset skal gjennomføres
- Hvilke Trygge Utøver-tema dere ønsker at blir tatt opp på i kurset  

Kontakt oss på: post@tryggeutovere.no

Vanskelig å velge bare ett tema?
Ingen fare – flere av foredragsholderne våre har høy kompetanse og erfaring innenfor flere av temaene, og en kombinasjon av temaer innenfor samme kurs er derfor fullt mulig.
Det er også mulig å få inn flere av foredragsholdere til samme kurs.
Vi kontakter deg/dere snarlig og avtaler detaljene for kursgjennomføring.

Har du behov for økt kunnskap om fysisk aktivitet til barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser?  
Sjekk ut Vestland Idrettskrets sine nettsider, eller ta kontakt med paraidrettsansvarlig i Vestland Idrettskrets, Aida Husic Dahlen

Våre kursholdere

Energiteamet PBU

Energiteamet PBU ønsker å hjelpe barn og ungdommer til gode mestringsopplevelser, et sunnere liv og til mer aktivitet i hverdagen.

Les mer

Energiteamet PBU er et behandlingsteam tilknyttet Klinikk Psykisk Helsevern for barn og unge i Helse Bergen.

Aktivitetene til Energiteamet er organisert som et poliklinisk gruppetilbud en til to ganger i uken over en eller flere uker. I løpet av disse ukene får deltakerne teste ut en rekke ulike aktiviteter i gymsal, basseng og i friluft. Energiteamet har med andre ord høy kompetanse på barn og unge med psykiske lidelser, samt mye erfaring på hvordan en kan tilpasse en rekke aktiviteter til den enkelte sitt behov. De fleste av aktivitetstilpasningene Energiteamet gjør, er også høyst relevante for andre barn, ungdom og voksne.

Kursene til Energiteamet holdes av team-medlemmene Martin Håtuft Solberg og Emilie Slettli. Martin er utdannet psykiatrisk sykepleier og har jobbet både med barn, ungdom og voksne. Han har i tillegg mange års erfaring som både utøver og trener innenfor kampsport. Emilie er utdannet folkehelsearbeider med spesialisering i fysisk aktivitet og kosthold. Hun har tidligere vært aktiv på fotballbanen både som utøver og som trener.

Energiteamet har vært med å utforme innholdet til «Sinte Sofie» og «Duracell-Dina». Her har de delt sine tanker om hvordan du som aktivitetsleder kan møte disse utøverne på en måte som ivaretar både den enkelte utøveren, men også gruppen som helhet, på en best mulig måte.

Sjekk også ut podcasten Trygge Utøvere med Martin Håtuft Solberg og Paul-Joachim Thorsen i Energiteamet PBU.

Energiteamet liker å legge opp til aktive og deltakende kurs, hvor deltakere kan lære både gjennom praktisk utprøving, praktisk øving, samtale og teoretisk undervisning.

Geir Bangstad

Geir Bangstad har lang trenererfaring fra både topp- og breddeaktivitet.

Les mer

Geir Bangstad jobber til daglig ved Olsvikåsen Videregående skole, hvor han underviser i tilrettelagt kroppsøving, ordinær kroppsøving og psykologi. Ved siden av jobben på Olsvikåsen er Geir aktiv som trener for Loddefjord IL Basket og Bergen Elite Ballklubb. I tillegg er han engasjert i StartOpp Lekene Bergen, som er en arena for lavterskel fysisk aktivitet og sosialt fellesskap for barn og unge.

Geir har lang trenererfaring fra både topp- og breddeaktivitet. Han har blant annet trent flere elitelag i basketball, og har vunnet kongepokalen som trener for Ulriken Eagles i 2009 og gull i Nordisk mesterskap for U18 Herrer i 2008. Han har også vært aktivitetsleder for en rekketilpassede og ordinære aktivitetsopplegg for barn og ungdom i Bergen, Oslo og for Redd Barna Eritrea.

Geir har bidratt mye til innholdet i Trygge Utøvere-temaene «Aktivitetslederrollen»,«Nye Nina» og «Ensomme Eva». Han har blant annet delt flere gode tips og konkrete eksempler til hvordan du på en god måte kan håndtere rollen som aktivitetsleder, ta imot nye utøvere og skape et godt miljø i treningsgruppen.

Du kan også høre Geir sine tanker om «Aktivitetslederrollen» og møtet med nye utøvere i podcasten Trygge Utøvere.

I sitt treningsarbeid benytter Geir ofte modeller hentet fra psykologi og pedagogikk, noe som gjør treningsfilosofien hans tydelig og enkel å forstå for kursdeltakere. Gjennom kurset eksemplifiserer han sitt teoretiske bakteppe med praktiske og morsomme oppgaver som deltakerne løser individuelt og i gruppe.   

Idrett Bergen Sør

Idrett Bergen Sør hjelper mennesker som har falt utenfor ordinær idrettsaktivitet til å gjenvinne mestring, glede og fellesskap i fysisk aktivitet.

Les mer

Idrett Bergen Sør er en folkehelseorganisasjon bestående av de fem idrettslagene Gneist, Kaland, Smørås, Bjarg og Fana. Idrett Bergen Sør har blant annet lang erfaring med klatring,hallaktivitet, styrketrening og uteaktivitet for barn og unge med særskilte behov. Idrett Bergen Sør har bidratt til utarbeidingen av «Engstelige Erik», hvor de har delt mange nyttige og anvendbare tips om hvordan du kan møte og inkludere barn og unge med høy gradav engstelse i fysisk aktivitet.

Lytt til samtale om «Den engstelige Utøveren» med Idrett Bergen Sør i podcasten Trygge Utøvere.  

Kursholder Erik Rustad er aktivitetskoordinator i Idrett Bergen sør, og er utdannet idrett- og friluftspedagog. Han har tidligere arbeidet både som trener og turleder. Gjennom sitt arbeid i Idrett Bergen Sør, og gjennom arbeidet som kursholder for Trygge Utøvere, ønsker Erik å bidra til at flere får kjenne på følelsen av sosial tilhørighet og oppleve «å bli sett». Gjennom kurset deler Erik både teori om engstelse, samt selvopplevde erfaringer som trener for barn og unge med engstelse. Han gir dermed kursdeltakeren et godt grunnlag for å forstå hva engstelse er, og hvordan en på best mulig måte kan imøtekommende det i aktivitet og trening.

Gjennom diskusjon og refleksjon i grupper og i plenum vil kursdeltakere også få drøfte egne erfaringer, utfordringer og løsninger knyttet til fysisk aktivitet for barn og unge med engstelse.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er en landsdekkende interesseorganisasjon som ønsker å hjelpe personer som haret anstrengt forhold til mat, kropp og vekt.

Les mer

Gjennom organisasjonen har de lavterskel hjelpetilbud som rådgivning, veiledning og pårørendegrupper, hvor personer som står i fare for å utvikle et negativt forhold til egen kropp kan oppsøke hjelp. ROS har bidratt til innholdet i «Hva er det med Svein», og gir her nyttige tips til deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan forstå, forebygge og oppdage spiseproblematikk.

Lytt til samtalen med ROS i podcasten Trygge Utøvere.

Kursholder Kristin Børresen fra ROS er utdannet klinisk ernæringsfysiolog, og jobber med rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige, i tillegg til kunnskapsformidling i ROS. Hun har også egenerfaring med «treningsforstyrrelser».
Ved hjelp av visuelle modeller og gode refleksjonsoppgaver i gruppe og i plenum, hjelper hun kursdeltakerne til å forstå kompleksiteten i en spise- og treningsforstyrrelse på en lettfattelig måte.

WayBack

WayBack er en ideell stiftelse som arbeider for innsattes tilbakeføring til samfunnet.

Les mer

De har lang erfaring med å hjelpe mennesker ut av kriminelle miljøer og rusmiljøer, og har flere hjelpetiltak som fadderordninger og koordinatorordninger for mennesker som trenger litt ekstra støtte på veien ut fra kriminalitet og rus. Stiftelsen jobber etter likepersonsprinsippet. Alle ansatte er derfor tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv.

WayBack arrangerer en rekke fysiske aktiviteter for ungdom og voksne som har utfordringer knyttet til kriminalitet og rus. I alle aktivitetene har de som mål å gi deltakeren tilpassede utfordringer,mestring og sosialt samhold. WayBack har med andre ord god erfaring med å bruke fysisk aktivitet som et virkemiddel til å motvirke uheldige livsvalg. WayBack har vært med å lage innhold til«TøffeTrine», og gir her både råd om hvordan du kan forebygge og hvordan du kan oppdage og håndtere rusproblemer.         


Lytt til
samtale med WayBack i podcasten Trygge Utøvere.  Foredragsholder Thorvald Christensen er utdannet jurist, og jobber i dag i administrasjonen til WayBack. Han har lang erfaring med rehabilitering og tilbakeføring av personer med rus og kriminalitet, noe som gir han høy kompetanse til å kunne hjelpe mennesker i utfordrende situasjoner.

Som kursholder liker Thorvald å gi deltakerne forståelse for temaet gjennom reelle eksempler. I sine foredrag har han derfor ofte med seg mennesker han har blitt kjent med gjennom WayBack, som forteller sin historie om veien tilbake fra et kriminelt og rusfylt liv. Kurset gir med andre ord god innsikt i hva det vil si å være en del av et rus- eller kriminalitetsmiljø, men også hvor viktig mestring, sosialt samhold og fysiskaktivitet kan være for veien tilbake.  

Kommende kurs

Ingen planlagte kurs ennå. Når nye kurs lanseres vil du se dem her!

Jeg vil lære mer om barn og unge med usynlige behov

Passer for deg som ønsker innsikt og økt kunnskap om tilrettelegging for barn og unge med usynlige behov.

Lær mer

Nesten der!

Du vil snart få en e-post hvor du klikker for å samtykke, så blir du lagt til nyhetsbrevet. Problemer? Gi oss en lyd.
Oisann.. Noe gikk galt, prøv én gang til. Problemer? Gi oss en lyd.

Lær mer om paraidrett

Et nettkurs utarbeidet av Norges Idrettsforbund som passer for deg som ønsker økt kunnskap om paraidrett og om tilrettelegging for paraidrettsutøveren.

Ta NIFs kurs