Sosial angst og spiseforstyrrelser

11.11.21 18:00
11.11.21 21:00
Energisenteret for barn og unge
Ordinær: 450 - Student: 150
kr
Påmelding

Kurs om sosial angst og spiseforstyrrelser

Kursets tema bygger på  Hva er det med Svein? og Engstelige Erik.

Kurset er nummer to i en rekke av tre kurskvelder.
Her finner du informasjon over de andre kurskveldene.

Påmeldingsskjema finner du her.

Innhold

Gjennom kvelden kan du diskutere, spørre og dele erfaringer med foredragsholder Kristin Børresen i ROS, og trener Erik Rustad i Idrett Bergen Sør.      

Tema for kvelden er:

  • Spiseforstyrrelser
    (v/ Kristin Børresen fra Rådgivning om Spiseforstyrrelser)
  • Sosial angst
    (v/ Erik Rustad fra Idrett Bergen Sør)


Om foredragsholder Kristin Børresen i ROS

Kristin har master i klinisk ernæring fra Universitetet i Bergen og egenerfaring med «treningsforstyrrelser». Til daglig arbeider hun i organisasjonen ROS hvor hun har ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige, i tillegg til å drive med utadrettet virksomhet i form av undervisning og foredrag.

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser.


Om foredragsholder Erik Rustad i Idrett Bergen Sør

Erik Rustad er aktivitetskoordinator for Idrett Bergen Sør og arbeider med trening og fysisk aktivitet for mennesker med ulike forutsetninger for å være aktiv. Erik er utdannet idrett- og friluftspedagog og har tidligere erfaring som trener og turleder. Følelsen av sosial tilhørighet og at mennesker skal oppleve "å bli sett" er noe han brenner for i sin arbeidshverdag. Gjennom dette kurset vil Erik bidra til at trenere og andre aktivitetsledere skal få en bedre forståelse for hvordan sosial angst og lignende utfordringer påvirker barn og unge. Ved aktiv deltakelse fra kursdeltakerne ønsker Erik å drøfte erfaringer om barn og unges ulike utfordringer rundt temaet sosial angst i fysisk aktivitet.

Idrett Bergen Sør (IBS) er en folkehelseorganisasjon bestående av fem idrettslag i Fana og Ytrebygda, Gneist, Kaland, Smørås, Bjarg og Fana. IBS arbeider for å nå ut til de som faller utenfor den ordinære idretten og tilrettelegger aktivitet for en rekke ulike målgrupper.

Er du interessert i å vite mer om temaet?

Meld deg på nyhetsbrevet til Trygge Utøvere: post@tryggeutovere.no, eller lytt til podcasten Trygge Utøvere.


Flere diskusjonskvelder