Praktisk kurs om sosial angst, selvskading og spiseforstyrrelser

8.3.20 17:15
8.3.20 20:30
Energisenteret
450
kr
Påmelding

Praktisk kurs om sosial angst, selvskading og spiseforstyrrelser

Kurset bygger på temasidene Hva er det med Svein? og Engstelige Erik.

Kurset er kurs nummer tre i en kursrekke på tre kurs.
Du finner oversikt over tidspunkt for de andre kursene i kursrekken, "Aktivitetslederrollen og treningsmiljøet" og "Konsentrasjonsvansker, utagering og rus", i kalenderen til høyre på nettsiden.

Kursets innhold

Kurset vil bestå av både teori og praktiske oppgaver.
I de ulike delene vil du få påfyll av kunnskap, samt gjøre deg opp nye refleksjoner knyttet til temaene.
Du vil få også få muligheten til å diskutere og dele erfaringer gjennom praktiske diskusjonsoppgaver.

Gjennom kvelden vil foredragsholder Kristin Børresen i ROS, og Erik Rustad i Idrett Bergen Sør ta deg gjennom følgende tema: 

  • Hva er sosial angst, selvskading, trenings- og spiseforstyrrelser?
  • Hva kan det komme av og hvordan forebygge?
  • Hvordan kan du oppdage det?
  • Hvordan kan du møte problemstillingene i din trenerhverdag?
    Fra bekymringssamtalen til håndtering - tips og råd.
  • Betydningen av relasjon, tillit og kommunikasjon mellom trener og utøver

Første del av kurset vil ta for seg en teoridel hvor du får lære mer om utfordringene og mulige årsaker til sosial angst, selvskading, trenings- og spiseforstyrrelser. Deretter får du konkrete tips og råd om hva du kan se etter og hvordan du kan møte de overnevnte problemstillingene på en god måte. Videre i kurset belyses betydningen av god relasjon, tillit og kommunikasjon mellom trener og utøver. Gjennom refleksjons- og diskusjonsoppgaver vil du arbeide aktivt med teoristoffet og få betydningsfulle innspill fra kursdeltakere og kurslærerne.

Praktisk informasjon

Kurssted: 

Energisenteret for barn og unge, Glasblokkene 15, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Timeplan: 

17:15-17:30: Oppmøte og registrering

17:30-19:00: Teoretisk del med innslag av video

19:00-20:30: Diskusjon og arbeid i grupper

Annet:

Kurspris inkluderer drikke og lett servering (frukt, nøtter).

Om foredragsholder Kristin Børresen i ROS

Kristin har master i klinisk ernæring fra Universitetet i Bergen og egenerfaring med «treningsforstyrrelser». Til daglig arbeider hun i organisasjonen ROS hvor hun har ansvar for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige, i tillegg til å drive med utadrettet virksomhet i form av undervisning og foredrag.

ROS (rådgivning om spiseforstyrrelser) er en landsdekkende interesseorganisasjon for alle som er berørt av problematikk rundt mat og kropp – for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse, og for deres pårørende. ROS tilbyr gratis støtte, råd og veiledning for de som sliter med en spiseforstyrrelse eller som har et problematisk forhold til kropp, mat, trening og følelser.


Om foredragsholder Erik Rustad i Idrett Bergen Sør

Erik Rustad er aktivitetskoordinator for Idrett Bergen Sør og arbeider med trening og fysisk aktivitet for mennesker med ulike forutsetninger for å være aktiv. Erik er utdannet idrett- og friluftspedagog og har tidligere erfaring som trener og turleder. Følelsen av sosial tilhørighet og at mennesker skal oppleve "å bli sett" er noe han brenner for i sin arbeidshverdag. Gjennom dette kurset vil Erik bidra til at trenere og andre aktivitetsledere skal få en bedre forståelse for hvordan sosial angst og lignende utfordringer påvirker barn og unge. Ved aktiv deltakelse fra kursdeltakerne ønsker Erik å drøfte erfaringer om barn og unges ulike utfordringer rundt temaet sosial angst i fysisk aktivitet.

Idrett Bergen Sør (IBS) er en folkehelseorganisasjon bestående av fem idrettslag i Fana og Ytrebygda, Gneist, Kaland, Smørås, Bjarg og Fana. IBS arbeider for å nå ut til de som faller utenfor den ordinære idretten og tilrettelegger aktivitet for en rekke ulike målgrupper.