Praktisk kurs om aktivitetslederrollen og treningsmiljøet

25.1.21 17:15
25.1.21 20:30
Energisenteret for barn og unge
450
kr
Påmelding

Praktisk kurs om aktivitetslederrollen og treningsmiljøet

Kurset bygger på temasidene "Aktivitetslederrollen", "Nye Nina" og "Ensomme Eva".

Kurset er kurs nummer en i en kursrekke på tre kurs.
Du finner oversikt over når de andre kursene i kursrekken, "Konsentrasjonsvansker, utagering og rus" og "Sosial angst, selvskading og spiseforstyrrelser", i kalenderen til høyre på nettsiden.

Kursets innhold

Kurset vil bestå av en teoretisk del, en diskusjonsdel og en praktisk del.
I de ulike delene vil du få påfyll av kunnskap, samt gjøre deg opp nye refleksjoner om aktivitetslederrollen.
Du vil få også få muligheten til å øve deg i praktiske simuleringsøvelser.

Gjennom kvelden vil fordragsholder Geir Bangstad ta deg gjennom følgende tema: 

  • Utfordringbildet
  • Verdier hos den gode aktivitetslederen
  • Hvordan skape trygghet og inkludering? 
  • Dialog og relasjonsbygging
  • Løgn og ærlighet
  • Stress og stresshåndtering

Praktisk informasjon

Kurssted: 

Energisenteret for barn og unge, Glasblokkene 15, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Timeplan: 

17.15-17.30: Oppmøte og registrering

17.30-18.30: Teoretisk del

18.30-18.45: Pause

18.45-19.30: Gruppeoppgaver og diskusjon

19.30-19.45: Pause

19.45-20.30: Simuleringsøvelser og rollespill

Annet:

Kurspris inkluderer drikke og lett servering (frukt, nøtter).
Det er fordel å møte i tøy man kan være i lett bevegelse i.

Om foredragsholder Geir Bangstad

Geir Bangstad er kroppsøvingslærer på Olsvikåsen VGS og trener for Bergen Elite Basket.
Han har lang erfaring som trener og aktivitetsleder for barn og ungdom med ulike behov.
Geir brenner for at barn og unge skal trives i idrettsaktivitet, og han håper at dette kurset vil bidra til nettopp økt trygghet, bevegelsesglede, mestring og fellesskap for den enkelte utøver.