Praktisk kurs om konsentrasjonsvansker, utagering og rus

15.3.21 17:15
15.3.21 20:30
Energisenteret for barn og unge
450
kr
Påmelding

Praktisk kurs om konsentrasjonsvansker, utagering og rus

Kurset bygger på temasidene Duracell-Dina, Voldsomme Viljar og Tøffe Trine.

Kurset er kurs nummer en i en kursrekke på tre kurs.
Her finner du informasjon over de andre kursene i kursrekken.

Kursets innhold

Gjennom kvelden vil fordragsholderog fra Energiteamet PBU, og Thorvald Christensen fra Way Back ta deg gjennom følgende tema: 

  • Konsentrasjon og oppmerksomhet
  • Grensesetting - hvor streng skal man egentlig være? 
  • Emosjonsregulering
  • Relasjonsbygging
  • Har alder noe og si for hvordan jeg skal håndtere situasjonen? 
  • Hvordan gjennomfører jeg bekymringssamtalen? 
  • Når trekker jeg inn andre voksne?

Første del av kurset vil bestå av en teoridel der du får lære mer om utfordringer og årsaker til konsentrasjonsvansker, utagering og rus. Videre i kurset vil du i diskusjon andre kursdeltakere, reflektere rundt hvordan du som aktivitetsleder kan tilnærme deg ulike utfordrende situasjoner knyttet til temaene.
Til sist vil du få muligheten til å øve deg i praktiske simuleringsøvelser.

Praktisk informasjon

Kurssted: 

Energisenteret for barn og unge, Glasblokkene 15, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen.

Timeplan: 

17.15-17.30: Oppmøte og registrering

17.30-18.30: Teoretisk del

18.30-19.30: Diskusjon og arbeid i grupper

19.30-20.30: Simulering og praktisk arbeid i grupper

Annet:

Kurspris inkluderer drikke og lett servering (frukt, nøtter).
Det er fordel å møte i tøy man kan være i lett bevegelse i.

Om foredragsholder Martin Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen, Energiteamet PBU

Paul Joachim Bloch Thorsen er barne- og ungdomspsykiater. Til dagelig jobber han som seksjonsoverlege på Barneposten ved Klinikk Psykisk Helse barn og unge på Haukeland Universitetssykehus. Han har over 20 års erfaring innenfor psykiatri. Paul Joachim har også lang erfaring innenfor stuping, og er i dag trener i Bergen Stupeklubb.

Martin Solberg er psykiatrisk sykepleier og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innenfor akuttpsykiatri. Han har tidligere vært en aktiv innenfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Energiteamet PBU bruker fysisk aktivitet som behandlingstilnærming for pasienter tilknyttet Klinikk Psykisk Helse barn og unge.

Om foredragsholder Thorvald Christensen, Way Back

Thorvald Christensen er utdannet jurist, og jobber i dag i administrasjonen til Wayback. Han har lang erfaring med rehabilitering og tilbakeføring av personer med rus-og kriminalitetsproblematikk. Dette gir ham høy kompetanse til å hjelpe målgruppen med  de utfordringene de står overfor.

Stiftelsen Way Back har som formål å arbeide for at straffedømte kan leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, og lettere kan integreres i samfunn og arbeidsliv.Vi arbeider etter likepersonsprinsippet og våre ansatte er tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv.