Praktisk kurs: Konsentrasjonsvansker, utagering og rus i aktivitet

17.11.21 17:30
17.11.21 20:30
Energisenteret for barn og unge
Ordinær: 450 kr - Student: 150 kr - Idrettslag: 200 kr
kr
Påmelding

Praktisk kurs: 
Konsentrasjonsvansker, utagering og rus

Kurset bygger på Duracell-Dina, Sinte Sofie og Tøffe Trine.

Kurset er nummer tre i en rekke av tre kurskvelder.
Du finner oversikt over når de andre kursene avholdes her.

Du finner påmeldingsskjema her.

Innhold

Gjennom kvelden kan du få diskutere, spørre og dele erfaringer med Martin Håtuft Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen fra Energiteamet PBU, og Thorvald Christensen fra Way Back.
Kurset vil i stor grad basere seg på praktisk øving.

Kursets temaer: 

  • Konsentrasjonsvansker
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Utagering
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Rusproblematikk
    (v/Thorvald Christensen, Way Back)


Om foredragsholder Martin Solberg og Emilie Slettli, Energiteamet PBU

Energiteamet PBU bruker fysisk aktivitet som behandlingstilnærming for pasienter tilknyttet Klinikk Psykisk Helse barn og unge.

Emilie Slettli har jobbet i Energiteamet PBU siden februar 2021, og har på kort tid opparbeidet seg god erfaring innenfor akuttpsykiatri for barn og unge. Hun har utdannelse i folkehelsearbeid, med særlig vekt på fysisk aktivitet og kosthold.
Emilie er tidligere fotballspiller.

Martin Solberg er psykiatrisk sykepleier og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innenfor akuttpsykiatri. Han har tidligere vært en aktiv innenfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Om foredragsholder Thorvald Christensen, Way Back

Thorvald Christensen er utdannet jurist, og jobber i dag i administrasjonen til Wayback. Han har lang erfaring med rehabilitering og tilbakeføring av personer med rus-og kriminalitetsproblematikk. Dette gir ham høy kompetanse til å hjelpe målgruppen med  de utfordringene de står overfor.

Stiftelsen Way Back har som formål å arbeide for at straffedømte kan leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, og lettere kan integreres i samfunn og arbeidsliv. De arbeider etter likepersonsprinsippet og deres ansatte er tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv.

Er du interessert i å vite mer om temaet?

Meld deg på nyhetsbrevet til Trygge Utøvere: post@tryggeutovere.no, eller lytt til podcasten Trygge Utøvere.

Flere diskusjonskvelder