Digital diskusjonskveld: Konsentrasjonsvansker, utagering og rus i aktivitet

3.5.21 19:00
3.5.21 20:30
Teams
Gratis
kr
Påmelding

Digital diskusjonskveld: Konsentrasjonsvansker, utagering og rus

Kveldens tema bygger på Duracell-Dina, Sinte Sofie og Tøffe Trine.

Diskusonskvelden er nummer tre i en rekke av tre diskusjonskvelder.
Her finner du informasjon over de andre diskusjonskveldene.

Kveldens innhold

Gjennom kvelden kan du få diskutere, spørre og dele erfaringer med Martin Håtuft Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen fra Energiteamet PBU, og Thorvald Christensen fra Way Back.


  • Konsentrasjonsvansker
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Utagering
    (v/Paul Joachim Bloch Thorsen og Martin Håtuft Solberg, Energisteamet PBU)
  • Rusproblematikk
    (v/Thorvald Christensen, Way Back)

Du kan sende inn dine spørsmål og tanker før eller underveis til fagpersonene Paul Joachim, Martin og Thorvald, som i løpet av diskusjonskvelden vil bistå med sine tanker knyttet til kveldens tema.

Er du interessert i å vite mer om temaet?
Besøk www.tryggeutovere.no, lytt til podcasten Trygge Utøvere, og meld deg på vårt nyhetsbrev: post@tryggeutovere.no

Praktisk informasjon

Platform:

Teams. Du får tilsendt mail med møtelink når du melder deg på.

Påmelding: 

Om foredragsholder Martin Solberg og Paul Joachim Bloch Thorsen, Energiteamet PBU

Paul Joachim Bloch Thorsen er barne- og ungdomspsykiater. Til dagelig jobber han som seksjonsoverlege på Barneposten ved Klinikk Psykisk Helse barn og unge på Haukeland Universitetssykehus. Han har over 20 års erfaring innenfor psykiatri. Paul Joachim har også lang erfaring innenfor stuping, og er i dag trener i Bergen Stupeklubb.

Martin Solberg er psykiatrisk sykepleier og koordinator for Energiteamet PBU. Han har over 10 års erfaring innenfor akuttpsykiatri. Han har tidligere vært en aktiv innenfor kampsport, og har lang erfaring som nærkampinstruktør.

Energiteamet PBU bruker fysisk aktivitet som behandlingstilnærming for pasienter tilknyttet Klinikk Psykisk Helse barn og unge.

Om foredragsholder Thorvald Christensen, Way Back

Thorvald Christensen er utdannet jurist, og jobber i dag i administrasjonen til Wayback. Han har lang erfaring med rehabilitering og tilbakeføring av personer med rus-og kriminalitetsproblematikk. Dette gir ham høy kompetanse til å hjelpe målgruppen med  de utfordringene de står overfor.

Stiftelsen Way Back har som formål å arbeide for at straffedømte kan leve et liv uten rusmisbruk og kriminalitet, og lettere kan integreres i samfunn og arbeidsliv.Vi arbeider etter likepersonsprinsippet og våre ansatte er tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv.

Er du interessert i å vite mer om temaet?

Meld deg på nyhetsbrevet til Trygge Utøvere: post@tryggeutovere.no, og få tilgang til podcaster og filmer knyttet til temaene.