Energikonsulenter

Hva er en Energikonsulent?

Energikonsulenter trygger barn og unge (6-18 år) med psykiske og fysiske tilretteleggingsbehov i overgangen til organisert aktivitet i nærmiljøet. Sammen med behandler, foresatte og deltagere kartlegger vi ønske om aktivitet, tilretteleggingsbehov og hva som er tilgjengelig av aktivitet i nærområdet.

Energikonsulenten følger barnet/ungdommen i oppstart av aktivitet i Bergen og omegn. På denne måten har deltakeren en kjent person i nærheten som kan bidra til trygghet under økten. Dette gir også trenere muligheten til å ha en dialog rundt eventuelle tilretteleggingsbehov.

Hvem kan benytte en Energikonsulent

Alle barn og ungdommer som er tilknyttet spesialist- eller kommunehelsetjenesten kan benytte en Energikonsulent. Det er behandler som må kontakte Energikonsulenten, etter samtykke fra barnet/ungdommen og foresatte. Eksempler på behandlere som kan kontakte Energikonsulenten er psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter og andre innenfor helsetjenesten som er i kontakt med aktuelle barn og unge. 

I tillegg kan helsesykepleiere i skoler, saksbehandlere i kommunen og andre kommunalt ansatte som er i kontakt med barn og unge henvise til en Energikonsulent.

For å henvise en mulig deltager, ta kontakt med Energikonsulentene direkte:

vildenaess.brodahl@idrettsforbundet.no/ tlf: 97415739

vegard.berge.sandven@helse-bergen.no / tlf: 48117046

Martin.Lie@bergen.kommue.no / tlf: 40803849

Før du tar kontakt

Dette er viktig å huske på før du kontakter en Energikonsulent:

  • En Energikonsulent skal bare kontaktes dersom barn/ungdom og foresatt er informert og interessert i tilbudet.
  • Energikonsulenten trenger informasjon som er relevant for tilrettelegging i aktivitet. Avklar med foresatte og barnet/ungdommen hva som er greit å dele.
  • Energikonsulenten ønsker en felleskonsultasjon mellom behandler, barnet/ungdommen og foresatte om mulig. Konsultasjonen kan tas over nett eller fysisk.
  • En Energikonsulent er et kortvarig tilbud (3-6 oppfølginger). Er det behov for langvarig oppfølging, bør en heller vurdere støttekontakt eller treningskontakt.
  • Energikonsulenter er ikke en helsetjeneste og ikke journalpliktig. Det er behandler som skal føre journal over at et slikt tilbud er kontaktet og eventuelt igangsatt.

Spørsmål om prosjektet?

Kontakt: Regina Hamre
 Send e-post

Målsetninger

  • Sikre at barn og unge med  psykiske og fysiske tilretteleggingsbehov skal kunne delta, trives og oppleve fellesskap i aktivitet.
  • Sikre at barn og unge i alderen 6-18 blir kjent med og får prøve ut egnet aktivitet i det barnet/ungdommen anser som eget nærmiljø.
  • Sikre at aktuelle aktivitetsveiledere (trenere, støttekontakt, avlastere) får tilstrekkelig råd, veiledning og informasjon til å kunne tilrettelegge aktivitet i den grad det er behov for det, for den enkelte.

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.