Team Sterk

Hensikt

I prosjektet "Team Sterk" har Fana IL, Idrett Bergen Sør og Energisenteret for barn og unge samarbeidet om opprettelse og gjennomføring av styrketreningsgrupper for ungdommer med særskilte behov. Gruppene driftes i samarbeid mellom Fana IL og Idrett Bergen Sør og gjennomføres to ganger i uken i Fana Arena.

Bakgrunn

Erfaring fra individuelt tilpasset pasientbehandling i Energisenteret for barn og unge hvor styrketrening er brukt som en del av pasientbehandlingen, viser at styrketrening er en aktivitetsform som mange ungdommer opplever mestring og glede i. Dette kan tenkes skyldes at styrketrening og typiske styrketreningsøvelser er enkle i den forstand at de setter krav til et fåtall kroppslige ferdigheter samtidig, og dermed er enkle å mestre. Det er heller ikke krav til å måtte forholde seg til med- eller motspillere, eller andre ytre og ukontrollerte elementer som for eksempel en ball. Samtidig kan ungdommen få utfordring ut i fra eget individuelt nivå ved at belastning og øvelsesbilde blir individuelt tilpasset og følgt opp. Styrketrening, særlig hos nybegynnere, gir også hurtige og synlige resultat, noe mangefinner motiverende.

Der fins flere komersielle aktører (hovedsakelig treningssenter) hvor ungdommer kan drive med styrketreningstilbud, men høye kostnader for medlemskap og individuell oppfølging begrenser muligheten for mange ungdommer til å delta i disse tilbudene. Dessverre finnes det få tilbud som treffer denne gruppen og har kompetanse til å være trenere for utøvere med disse tilretteleggingsbehovene.

Målgruppe
  • Ungdommer i alderen 13-18 år
  • Ungdommer som er tilknyttet skolehelsetjenesten, habilitering- og rehabiliteringstjenesten eller Energisenteret for barn og unge
  • Ungdommer som i liten grad opplever mestring i fysisk aktivitet
  • Ungdommer som er lite aktive på fritiden
  • Ungdommer som deltar/deltar i liten grad i kroppsøving
  • Ungdommer som er i fare for å droppe ut av skolen.

Ønsker du å starte "Team Sterk" i ditt idrettslag?

Ta gjerne kontakt med daglig leder i Idrett Bergen Sør: Arne Hauge: dagligleder@idrettbergensor.no

Ønsker du å melde på en deltaker? 

Ta kontakt med: aktivitet@idrettbergensor.no eller 95368962

Prosjektet er støttet av Knutepunktet, Idrettsklynge Vest.


Spørsmål om prosjektet?

Idrett Bergen Sør

  • Gi ungdommer med usynlige behov opplevelse av mestring og trivsel gjennom et organisert og langsiktig styrketreningstilbud i den frivillige idretten
  • Utarbeide en modell for styrketreningsgrupper for ungdommer med usynlige behov i idretten
  • Bidra til å ufarliggjøre tradisjonell styrketrening som treningsmetode for ungdom
  • På bakgrunn av kompetanse og erfaringer utarbeide eget kompendium som kan benyttes av andre idrettslag som ønsker å starte sitt "Team Sterk"

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.