Alle skal med

Alle skal med

Bakgrunn

Barn og unge med behov for særskilte tilretteleggingstiltak i aktivitet kan ha vansker med å finne et tilbud som passer sine behov. Noen av barna og ungdommene får heldigvis gode aktivitetstilbud gjennom helsetjenesten, pasientorganisasjoner eller ordinære og tilrettelagte aktiviteter i idrettslagene. Dessverre faller noen av disse barna og ungdommene «mellom to stoler», hvor de verken har tilbud i helsetjenesten, er tilknyttet en aktuellpasientorganisasjon, eller har ordinære eller tilrettelagte tilbud i sitt nærmiljø som passer seg og sine behov.

Hensikt

I prosjektet «Alle skal med» samarbeider Svømmeklubben Delfana, Idrett Bergen Sør, Vestland Idrettskrets og Energisenteret for barn og unge om å gi barn og unge som «faller mellom to stoler» et tilpasset aktivitetstilbud i gymsal og basseng. Aktivitetstilbudet holdes i fellesskap av instruktører i Svømmeklubben Delfana og Idrett Bergen Sør i lokalene til Energisenteret for barn og unge. Aktivitetstilbudene er ment å  være et springbrett til ordinære eller tilpassede aktivitetstilbud i barnet eller ungdommen sitt nærmiljø, hvor barnet/ungdommen har sitt sosiale nettverk.

Prosjektetaktiviteter starter opp 10.oktober 2021.
Prosjektet er støttet av Ildsjelfondet.

For påmelding, Kontakt: 

connie.mjatvedt.aspevoll@helse-bergen.no

Foto: Helse Bergen

Spørsmål om prosjektet?

connie.mjatvedt.aspevoll@helse-bergen.no

  • Legge tilrette for at barn og unge som "faller mellom to stoler" får oppleve bevegelsesglede, mestring og sosialt fellesskap i fysisk aktivitet på lik linje som sine jevnaldrende.
  • Legge til rette for erfaring- og kompetanseutveksling mellom idrettslag og mellom helsetjeneste og idrettslag.

Hva er e-sport?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipundefined undefinedundefined undefinedundefinedun

E-sport forklart

Forskning på feltet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.